ZBZ32E

Závlahy

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Hydrologie, hydraulika, pedologie, agrotechnika, zemědělská výroba
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje s účelem, významem, vývojem, druhy a způsoby, technikou a technologií zavlažování polních a speciálních plodin a jejími ekologickými aspekty. Učí navrhovat hospodárně závlahový provozní celek.

Kmenová literatura

1HOLÝ,M.:Irrigation Structures. Central Board of Irrigation and Power. Publication No. 135. First edition. New Delhi, 1979,323pp.
2FÍDLER,J.,JŮVA,K.: Meliorace.1.vyd.Praha:VŠZ,1983.214s.
3TRICKLE IRRIGATION: National Engineering Handbook. Section 15-Irrigation. First edition. US Dept. of Agric. Soil Conservation Service,1984.129pp.
4VERMEIREN, L., JOBLING, G. A.: Localized irrigation. Design, Installation, Operation, Evaluation. Irrig. and Drain. paper 36. First edition. Rome:FAO,1984.203pp.ISBN 92-5-100986-4
5KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
6NAKAYAMA, F. S., BUCKS, D. A.: Trickle irrigation for crop production:Design, Operation and Management. First edition. Elsevier,1986.383PP. ISBN 0-444-42615-9
7KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
8WALKER,V.R.:Guidelines for designing and evaluating surface irrigation systems. FAO Irrigation and Drainage paper 45. First edition. Rome: FAO , 1989. 137pp. ISBN 92-5-102879-6
9KUKLÍK,V.: Pokyny pro projektování, výstavbu a exploataci systémů kapkové závlahy. 1.vyd. Praha: Sempra, 1984. 395 s.
10KUKLÍK,V.: Vláhové režimy při kapkové závlaze. Metodika ÚVTIZ, 16. 1.vyd. Praha: ÚVTIZ, 1990. 36 s. ISSN 0231-9470.
11ARMONI,S.: Micro-Sprinkler Irrigation. First edition.Kibbutz Dan, Israel: Dan Sprinklers, 1986. 91 pp.
12DAN SPRINKLERS FOR FROST PROTECTION: First edition. Kibbutz Dan, Israel: Dan Sprinklers, 1988. 154 pp.

Doporučená Literatura

1HOLÝ, M.: Závlahové stavby.1.vyd.Praha: SNTL/ALFA,1976.448s.
2HOLÝ,M.:Irrigation Structures. First edition. Central Board of Irrigation and Power. Publication No. 135. New Delhi, 1979,323pp.
3BENETIN,J.,FÍDLER,J.,RAUČINA,Š.: Závlahy.1.vyd.Bratislava:Príroda,1979.544s.
4FÍDLER,J.,JŮVA,K.: Meliorace.1.vyd.Praha:VŠZ,1983.214s.
5KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
6KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
7KOCHÁNEK,K.:Komplexní projekt hydromeliorací. Závlahové stavby. 2. přeprac. vyd. Praha : ČVUT,1985.232s.