LDL08E

Fytocenologie a typologie

KGFLDGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Dendrologie, Pedologie, Botanika, Klimatologie
Popis, cíl a formy výuky:Vztahy rostlin s prostředím. Vzájemné vztahy populací rostlin. Fytogeografie - chronologie a chorologie. Klasifikace rostlinných společenstev se zaměřením na Typologický systém ÚHÚL (lesnická klasifikace).

Kmenová literatura

1KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
2ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN. Praha, 1970, 667 s.
3SLAVÍKOVÁ, J.: Ekologie rostlin. SPN, Praha, 1976, 426 s.
4HENDRYCH, R.: Fytogeografie. SPN, Praha, 1971, 243 s.
5MORAVEC, J. a kol.: Fytocenologie. Academia, Praha, 1994, 403 s. ISBN 80-200-0457-2
6PRŮŠA, E.: Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická práce s.r.o., Kostelec n. Č. l., 2001, 600 s. ISBN 80-86386-10-4
7VIEWEGH, J.: Klasifikace lesních rostlinných společenstev. LF ČZU, Praha, 2003, 216 s. + příl. ISBN 80-213-1061-8

Doporučená Literatura

1KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
2ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN. Praha, 1970, 667 s.
3SLAVÍKOVÁ, J.: Ekologie rostlin. SPN, Praha, 1976, 426 s.
4HENDRYCH, R.: Fytogeografie. SPN, Praha, 1971, 243 s.
5MORAVEC, J. a kol.: Fytocenologie. Academia, Praha, 1994, 403 s. ISBN 80-200-0457-2
6PRŮŠA, E.: Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická práce s.r.o., Kostelec n. Č. l., 2001, 600 s. ISBN 80-86386-10-4
7VIEWEGH, J.: Klasifikace lesních rostlinných společenstev. LF ČZU, Praha, 2003, 216 s. + příl. ISBN 80-213-1061-8