ENE12E

Mezinárodní ekonomie

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými základy mezinárodní ekonomických vztahů a to na mikro- a makro- úrovni. Kurz doplňuje znalosti posluchačů o vnější sektor ekonomiky. Mezinárodní toky zboží a služeb stejně jako toky služeb a kapitálu mají významné dopady na základní národohospodářské agregáty a ovlivňují účinnost fiskálních a monetárních politik státu.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SPN a Nadace Economics, Praha 1994
2Dornbusch, R.: Open Economy Macroeconomics, Basic Books, New York, 1980
3Krugman, - Obstfeld, M.: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York, 1977, 31d ed.
4Mundell, R.: International Economics, Macmillan, New York, 1968

Doporučená Literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SPN a Nadace Economics, Praha 1994
2Dornbusch, R.: Open Economy Macroeconomics, Basic Books, New York, 1980
3Krugman, - Obstfeld, M.: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York, 1977, 31d ed.
4Mundell, R.: International Economics, Macmillan, New York, 1968