ZBL08Z

Hydromeliorace

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Václav Kuklík, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:hydraulika, hydrologie, pedologie, zemědělská výroba
Popis, cíl a formy výuky:Obsahem předmětu jsou základní závislosti vláhového režimu půd a jeho úprava odvodňovacími a zavlažovacími opatřeními. Jsou určovány parametry odvodňování a závlahy v systému půda-voda-rostlina. Součástí jsou rovněž ekologické problémy odvodňování a závlah.

Kmenová literatura

1DVOŘÁK, P.: Podklady pro navrhování odvodňovacích staveb. 2. vyd.Praha: FS ČVUT, 1972. 208 s.
2DIELEMANN, P. J., TRAFFORD, B. D.: Drainage Testing. Irrigation and Drainage Paper 28. First edition. Rome: FAO ,1976.172pp. ISBN 92-5-100016-6.
3FÍDLER,J.,JŮVA,K.: Meliorace.1.vyd.Praha:VŠZ,1983.214s.
4HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby.2.nezměněné vyd.Praha: SNTL/ALFA,1989.472s.
5KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
6KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
7LUTHIN, N. J.: Drainage Engineering.First edition. University of California, Davis:John Wiley and Sons, Inc., 1966. 249 pp.
8NAKAYAMA, F. S., BUCKS, D. A.: Trickle irrigation for crop production:Design, Operation and Management. First edition. Elsevier,1986.383PP. ISBN 0-444-42615-9
9RITZEMA, H.P., SMEDEMA, L.K.: Drainage Principles and Applications. Publication No. 16. Second edition. Wageningen: ILRI, 1994.1125pp. ISBN 9070754339.
10RYCROFT, D. W., AMER, M. H.: Prospect of the Drainage of Clay Soils. Irrigation and Drainage paper 51. First edition. FAO of the UN, 1984.135 pp.
11TRICKLE IRRIGATION: National Engineering Handbook. Section 15-Irrigation. First edition. US Dept. of Agric. Soil Conservation Service,1984.129pp.
12TRICKLE IRRIGATION: National Engineering Handbook. Section 15-Irrigation. First edition. US Dept. of Agric. Soil Conservation Service,1984.129pp.

Doporučená Literatura

1BENETIN,J.,FÍDLER,J.,RAUČINA,Š.: Závlahy.1.vyd.Bratislava:Príroda,1979.544s.
2FÍDLER,J.,JŮVA,K.: Meliorace.1.vyd.Praha:VŠZ,1983.214s.
3HOLÝ, M.: Závlahové stavby.1.vyd.Praha: SNTL/ALFA,1976.448s.
4HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby.2.nezměněné vyd.Praha: SNTL/ALFA,1989.472s.
5KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah.1.vyd.Praha:VŠZ,1985.349s.
6KUKLÍK, V., KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací.1.vyd.Praha:VŠZ,1988.214s.
7RITZEMA, H., P., SMEDEMA, L.K.: Drainage Principles and Applications. Publication No. 16. Second edition. Wageningen: ILRI, 1994.1125pp. ISBN 9070754339.