EIE01Z

Databázové systémy I.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Výpočetní systémy I. ,II., Programování I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení a získání praktických dovedností ve využívání databázového systému ACCESS a ORACLE pro vytváření informačního zabezpečení malých a středních podnikatelských subjektů.
Po absolvování tohoto předmětu budou jeho posluchači umět:
1) efektivně navrhovat a vytvářet informační zabezpečení malých a středních firem v prostředí ORACLE a ACCESS
2)efektivně dotvářet existujícící aplikační programové vybavování
3) zvyšovat užitečnost již existujícího APV.

Kmenová literatura

1Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991

Doporučená Literatura

1Vostrovský V.: Relační databázové systémy, skripta ČZU, 2001
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
3Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982