ELE01E

Komunikativní gramatika - angličtina B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je vedena formou komunikativních cvičení, která jsou zaměřena na tradičně problémové oblasti anglické gramatiky. Důraz je kladen na aktivní používání daných jevů a rozšíření slovní zásoby.

Kmenová literatura

1Hewings, M., 2000: Advanced English Grammar in Use, Cambridge University Press
2Alsop,J.,1997: Test your Prepositions, Oxford University Press
3Murphy, R., 1994: English Grammar in use, Cambridge University Press
4Thompson,A.J., Martinet, A.V., 1988: A Practical English Grammar - Exercises I. Oxford University Press
5Thomson, A. J., Martinet, A. V., 1988: A Practical English Grammar - Exercises II. Oxford University Press

Doporučená Literatura

1Hewings,M.,2000: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press