LDL10E

Fyziologie dřevin

KGFLDGarant předmětu: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Botanika lesnická I
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení studentů se základními poznatky o fyziologických procesech, probíhajících u lesních stromů (fotosyntéza, minerální výživa, vodní provoz, výškový a tloušťkový růst, reprodukční procesy, vliv vnějších faktorů na fyziologické procesy aj.).

Kmenová literatura

1PROCHÁZKA, S., et al.: Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0286-2.
2LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ, V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0563-5.

Doporučená Literatura

1PROCHÁZKA, S., et al.: Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0286-2.
2LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ, V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0563-5.