ELX30E

Španělština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Španělština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Španělština A 1. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech španělsky mluvících zemí, především Španělska. Aktivně se pracuje s odbornými texty přiměřené jazykové úrovně, které umožňují zvládnutí základní odborné terminologie podle jednotlivých specializací. Texty ze skript jsou vybírany podle uvážení pedagoga.Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, internet. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích a je schopen zpracovat a analizovat jednodušší odborný text.

Kmenová literatura

1Castro,F., Marín,F.,Morales,R.,Rosa,S.,2005: Nuevo ven 1. Madrid, Edelsa
2Castro,F., Marín,F.,Morales,2005: Nuevo ven 2. Madrid, Edelsa
3Ježková- Šafaříková, 1998: Información básica de asignaturas.
4Šafaříková-Ježková, Španělské odborné texty, 2003
5Uso de la gramática espaňola, Edelsa
6Diccionario Esencial, Santillana
7Internet

Doporučená Literatura

1F.Castro,F.Marín, R.Morales, S.Rosa, Nuevo Ven 1 (9 -15),2003, Madrid, Edelsa S.A
2Šafaříková,E; Ježková, S: Španělské odborné texty, 2003
3Ježková, S., Šafaříková, E., 1998: Información básica de asignaturas. Praha, ČZU