ELX31E

Španělština B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Španělština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat konspekt odborného textu, resumé, referát a diskutovat k dané problematice. Základní formou výuky jsou cvičení. Vedle tradičních forem práce s psaným a mluveným textem a různých typů cvičení se zvláště u odborných témat používají metody zaměřené na rozvíjení samostatné práce studentů (práce ve skupinách, referáty s následnou diskusí, zpracování esejí, překladů, projektů apod.)

Kmenová literatura

1Castro,F., Marín,F.,Morales,2005: Nuevo ven 2. Madrid, Edelsa
2Ježková S., Šafaříková E., 2003: Španělské odborné texty, CZU, Praha, Credit
3Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
4Dubský J. a kol., 1993: Velký česko-španělský slovník, Praha, Leda

Doporučená Literatura

1Castro,F., Marín,F.,Morales,2005: Nuevo ven 2. Madrid, Edelsa
2Ježková S., Šafaříková E., 2003: Španělské odborné texty, ČZU, Praha, Credit
3Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
4Dubský J. a kol., 1993: Velký česko-španělský slovník, Praha, Leda