ELX50Z

Odborný předmět - španělština

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Španělština - úroveň 4
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto jednosemestrového předmětu je prohloubit znalosti studentů týkající se ekonomiky, průmyslu, zemědělství a obchodu Španělska a španělsky mluvících zemí. Předpokládá základní znalosti reálií v uvedených ekonomických a geografických oblastech. Slouží ke shrnutí a utřídění získaných vědomostí.

Kmenová literatura

1Hlavičková, V., 1998: Lecturas económicas espaňolas, učební text VŠE, Praha
2-
3Aktuální články ze španělsky psaných odborných časopisů (Capital, Alta dirección atd.)

Doporučená Literatura

1Hlavičková, V., 1998: Lecturas económicas espaňolas, učební text VŠE, Praha
2-
3Aktuální články ze španělsky psaných odborných časopisů (Capital, Alta dirección atd.)