ELX83E

Kombinované studium španělština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Španělstina A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předpokládáme u studentů základní znalosti a dovednosti ze španělštiny. Předmět prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech španělsky mluvících zemí, především Španělska. Student by měl být schopen domluvit se v základních komunikačních situacích. Předmět je realizován formou individuálních konzultací, nikoliv cvičení. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Castro, F., Marín, F. : Ven nuevo 1, Edelsa, 2005 Madrid
2Castro F., Marín F. : Ven nuevo 2, Edelsa, 2005 Madrid
3Ježková, Šafaříková, 1998 : Información básica de asignaturas. ČZU
4Šafaříková, Ježková, 2003 : Španělské odborné texty, ČZU
5Internet
6Uso de gramática espaňola, Edelsa

Doporučená Literatura

1Castro, F., Marín F. : Ven nuevo 1, Edelsa, Madrid 2005
2Castro, F., Marín F. : Ven nuevo 2, Edelsa, Madrid 2005
3Šafaříková, Ježková : Španělské odborné texty, ČZU 2003