ELX84E

Kombinované studium španělština B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Španělština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem samostatného studia posluchačů v rámci úrovně B1 ( doplněného o případné individuální konzultace) je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat konspekt odborného textu, resumé, referát a diskutovat k dané problematice. Předmět je realizován formou individuálních konzultací, nikoliv cvičení. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Camina G., Hlavičková V., 1995: Actualidad Económica y Política de Espaňa. Praha, VŠE
2Castro F., Marín F., 2005: VEN NUEVO 2. Madrid, Edelsa
3Prada M., Bovet M., 1993: Hablando de Negocios. Madrid, EDELSA
4Ježková, S., Šafaříková, E., 2003 : Španělské odborné texty, ČZU, Praha, Credit
5Dubský, J. a kol., 1978: Velký španělsko - český slovník, Praha, Academia
6Dubský, J. a kol., 1993 : Velký česko-španělský slovník, Praha, Leda

Doporučená Literatura

1Camina G., Hlavičková V., 1995: Actualidad Económica y Política de Espaňa. Praha, VŠE
2Castro F., Marín F., 2005: VEN nuevo 2. Madrid, EDELSA
3Prada M., Bovet M., 1993: Hablando de Negocios. Madrid, EDELSA
4Ježková,S., Šafaříková, E., 2003 : Španělské odborné texty, ČZU, Praha, Credit
5Dubský, J. a kol., 1978 : Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
6Dubský, J. a kol., 1993 : Velký česko-španělský slovník, Praha, Leda