ELX85E

Kombinované studium španělština B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Španělština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Student si má prostřednictvím samostudia významně obohatit slovní zásobu z různých tematických oblastí, a to nejen obecných, nýbrž i poloprofesionálních. Zopakuje si a rozšíří spektrum aktivně ovládaných gramatických jevů. Zdokonalí se ve všech jazykových dovednostech - poslechu originálních nahrávek s vysokým stupněm obtížnosti, mluvení, čtení autentických textů a písemném vyjadřování. Osvojí si pravidla pro psaní různých slohových útvarů, bude se učit argumentovat, vysvětlovat a vyhledávat informace ve španělských sdělovacích prostředcích. Předmět je realizován formou individuálních konzultací nikoliv cvičení. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Camina G., Hlavičková V., 1995: Actualidad Económica y Política de Espaňa. Praha, VŠE
2Castro F., Muňoz R., 2005: VEN NUEVO III . Madrid, EGEDSA
3Marín, F., Morales, R., Unamuno, M. de : Libro de ejercicios 3, Edelsa 2005, Madrid
4Ježková, S., Šafaříková, E., 1998 : Información básica de asignaturas
5Šafaříková, E., Ježková, S. : Španělské odborné texty, 2003
7články z odborných časopisů a tisku

Doporučená Literatura

1Camina G., Hlavičková V., 1995: Actualidad Económica y Política de Espaňa. Praha, VŠE
2Castro F., Muňoz R., 2005: VEN NUEVO 3. Madrid, EGEDSA
3Ježková, S., Šafaříková, E., 1998: Información básica de asignaturas y forma de estudio en la Universidad y otros textos, Praha, ČZU
4Šafaříková E., Ježková, S. : Španělské odborné texty, 2003
7články z odborných časopisů a tisku