ZBA03E

Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy AF

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:pedologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět, v němž se student seznámí s podstatou, příčinami a důsledky erozních jevů v krajině. Naučí se kvantifikovat erozní procesy, seznámí se se základními způsoby ochrany půdy vyśťující v řešení projektu pozemkových úprav.

Kmenová literatura

1FOSTER, G.R.: Approved Practices in Soil Conservation. Inc. Danville, Illinois, USA: The Interstate Pronters and Publisher, 1973. s. 497.
2FOSTER, G.R.: Advances in Wind and Water Erosion Prediction. 1991. str. 27-29. J. of Soil and Water Conservation Engineering roč. 46, č.1.
3HUDSON, N.W.: Field Measurement of Soil Erosion and Runoff. Řím: FAO, 1993. 140 s.
4JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd. Praha: ISV, 2002. s. 201. ISBN 85866-85-8.
5RICHTER, G.: Bodenerosion: Analyse und Bilanz des Umweltproblems. Wissenschftliche Buchgesellschaft. 1998. s. 228. ISBN 3-534-125756.
6WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D.: Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. Washington, D.C.:U.S. Dept. of Agriculture, 1978. 358 s. Agr. Handbook No.537.

Doporučená Literatura

1HOLÝ, M.: Eroze a životní prostředí. Praha:ČVUT, 1994. 383 s. ISBN 80-01-01078-3.
2JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika UVTIZ 5/1992. 110 s. ISSN 0231-9470
3JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd. Praha: ISV, 2002. s. 201. ISBN 85866-85-8.
4ZACHAR, D.: Erózia pôdy. Bratislava:SAV, 1970. 528 s.