ZBZ72E

Malé vodní toky

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 3
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy vodního hospodářství.
Popis, cíl a formy výuky:Zákonitosti tvorby hydrografické sítě malých vodních toků z hlediska hydrologického, hydraulického, geomorfologického a krajinotvorného. Posouzení účelnosti úprav z hlediska ekologického, vodohospodářského, technického a ekonomického. Návrh vegetačních a nevegetačních úprav, zásady provozu a údržby.

Kmenová literatura

1GORDON, N.D., McMAHON, T.A., FINLAYSON, B.L.: Stream Hydrology – An Introduction for Ecologist. John Wiley, Sussex, England, 1996. 526 pp. ISBN 0-471-93084-9.
2NEWBOLD, Ch., HONNOR, J., BUCKLEY, K.: Nature Conservation and the Management of Drainage Channels. Association of Drainage Autorities, London, 1990. 108 pp. ISBN 0-86139-581-6.
3LAENEN, A., DUNNETTE, D.A.: River Quality, Dynamics and Restoration. Lewis Publisher, CRC Press, 1997. 463 pp. ISBN 1-56670-138-4.
4FERGUSON, B.K.: Introduction to Stormwater. John Wiley & Sons, 1998. 255 pp. ISBN 0-471-16528-X.
5MIALL, A.D.: Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer Verlag Berlin, 2000. 616 pp. ISBN 3-540-65790-8.
6LAL, R.: Integrated Watershed Management in the Global Ecosystem. CRC Press, 2000. 395 pp. ISBN 0-8493-0702-3.

Doporučená Literatura

1KOVÁŘ, P.: Úpravy toků, skriptum. VŠZ Praha, 1988. 152 str.
2KOVÁŘ, P., KŘOVÁK, F.: Hrazení bystřin, skripta pro distanční studium, ČZU Praha, 2002, 45 s. ISBN 80-213-0888-5.
3KŘOVÁK, F.: Revitalizace toků, soubor pomůcek (tabulky, grafy, výkresy). 1998. 29 s.
4Metodika VÚMOP Praha 9/1992: Prozatímní metodické pokyny pro obnovu ekologické funkce upravených vodních toků s malým povodím. VÚMOP Praha. 50 s.
5Metodika VÚMOP Praha 14/1994: Revitalizační úpravy potoků – objekty. VÚMOP Praha. 79 s.
6Metodika VÚMOP Praha 20/1996: Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. VÚMOP Praha. 67 s.