ETE15E

Programování

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti v rozsahu Algoritmizace, Výpočetní systémy I. a II., Matematika 3
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je dále prakticky prohloubit již získané znalosti algoritmizace a programování a používání jazyka C. Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti s řešením rozsáhlejších příkladů. Přednášky: teoretické a formální základy předmětu. Cvičení jsou v počítačové laboratoři. Podmínkou zápočtu je vypracování zadaných prací a testů.

Kmenová literatura

1Brůha, K. - Richta, I.: Programming language C. ČVUT. 150s. - ISBN 80-01-00729-4
2Weiss, M.,A.: Data structures and algoritmm analysis in C. ADDISON WESLEY 1999. 100s. - ISBN 0-201-49840-5
3Harbison, S.- Steele, G.: Referenční příručka jazyka C. Science 1995. 50s. - ISBN 80-901475-50
4Richta K., Šaloun P, Programovací jazyk , ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01890-3

Doporučená Literatura

1Brůha, K. - Richta, I.: Programming language C. ČVUT. 150s. - ISBN 80-01-00729-4
2Weiss, M.,A.: Data structures and algoritmm analysis in C. ADDISON WESLEY 1999. 100s. - ISBN 0-201-49840-5
3Harbison, S.- Steele, G.: Referenční příručka jazyka C. Science 1995. 50s. - ISBN 80-901475-50
4Richta K., Šaloun P, Programovací jazyk , ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01890-3