EPE14E

Psychologie rozhodování

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Psychologie rozhodování přispívá k teoretickým základům pro studium rozhodovacích procesů v aplikovaných oborech v oblasti managementu a rozšiřuje teoretické základy o subjektivní složku individua. Zahrnuje rovněž problematiku měření subjektivní, vnímané, hodnoty (utility) a pravděpodobnosti a historii výzkumu. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z psychologie rozhodování v oblasti teorie a výsledků psychologického výzkumu. Studenti budou mít za úkol prostudovat primární základní literaturu v souvislosti se zvolenými tématy své seminární práce v seminárních cvičeních a seznámit se s historií oboru.

Kmenová literatura

1Břicháček, V. 1970 Use of subjective probability in decision making. In G.de Zeeuw et al. (Eds.) 1970 viz níže
2Břicháček ,V., Malotínová,M. 1971 Zkušenosti s dotazníkem rizikového rozhodování podle Kogana a Wallacha. Čs. Psychol. XV.6,539-548
3Edwards,W. 1961 Behavioral decision theory. Ann.Rev.Psychol.,12,473-498
4Feather,N.T. 1959 Subjective probability and decision under uncertainty. Psychol.Rev. 66,3,150-164
5Festinger,L. 1957 Theory of Cognitive Dissonance
6Křivohlavý,J. 1972 Sociální dimenze osobnosti ve světle experimentálních her, Čs.Psychol.XVI,4-5,420-440
7Lawler,E.E. 1977 Motivierung in Organizationen, Bern 1977
8Lawrence,D.H.,Festinger,L. 1962 Detterents and Reinforcement. The Psychology of Insufficient Reward, Stanford Univ. Press, Calif.
9Lewin,K. 1946 Behavior and Development as a Function of the total Situation. In :L.Carmichael (Ed.) Manual of Child Psychology, New York, p. 819-832
10Provazník V.a Komárková R. Motivace pracovního jednání. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998
11Říčan,P. 1972 Psychologie osobnosti, Praha, s. 217-243
12Stevens,S.S.,Galanter,E.H. 1957 Ratio scales and category scales for a dozen perceptual continua. J.Exp. Psychol.54,377-411
13Tardy, Vl. 1970 Teorie vůle. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Stidia psychologica I, 7-27
14Zeeuw,G.de, et al. (Eds.) 1970 Subjective Probability. Theory, experiments, applications. Proceedings of a Research Conference on Subjective Probability, Amsterdam,April 2-4,

Doporučená Literatura

1Armstrong M. Personální management, Praha: Grada Publishing (přel. Koubek a J.Berka), 1999
2Brewer M.B. a Hewstone M. (Ed.) Applied Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishing, 2004
3Carneiro R.L. Evolutionism in Cultural Anthropology. A Critical History. Boulder, Col. : Westview Press, 2003
4Fiala P. Skupinové rozhodování. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997
5Fiala P., Jablonský J. a Maňas M.. Vícekriteriální rozhodování. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997
6Kahneman D. a Tversky A. Choices, values and frames. Cambridge University Press, 2000
7Organ D.W. a Bateman T.S. Organizational Behavior. Homewood-Boston: Irwin, 1991