LDL01Z

Biologie lesa I.

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základní orientace v botanické a ekologické problematice.
Popis, cíl a formy výuky:Základní kurz biologie lesa (I) - zaměřený na potřeby 3 letého bakalřského oboru Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství. Předmětem této I. části kurzu jsou lesní rostliny, především však dřeviny na území ČR domácí (autochtonní), resp. i vybrané dřeviny cizí (introdukované) u nás běžněji pěstované. Větší důraz je kladen na taxony hospodářsky využívané.

Kmenová literatura

1FÉR, F., ALEXANDER, P.: Rozlišovací znaky dřevin. Edice Ekotechnika Iuridica. 2005, 124 s.

Doporučená Literatura

1MUSIL, I. et al.: Lesnická dendrologie 4. Návody do cvičení. ČZU Praha 2002, 148 s. ISBN 80-213-0991-1
2ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 1.část Jehličnany. MZLU, Brno, 1995, 97 s. ISBN 80-7157-162-8
3ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 2. část Listnáče I. MZLU, Brno, 1995, 119 s. ISBN 80-7157-169-5
4ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 3. část Listnáče II. MZLU, Brno, 1996, 91 s. ISBN 80-7157-236-5
5ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P. et al.: Dřeviny České republiky. Matice Lesnická, Písek, 2001, 335 s. ISBN 80-86271-09-9
6SLÁVIK, M.: Dendrologie pro bakalářské studium HSSL. ČZU Praha, 2004, 80 s. ISBN 80-213-1242-4