EAE11E

Operační a systémová analýza

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika pro ekonomy, základní znalosti z ekonomiky a řízení.
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit a naučit využívat exaktní matematické nástroje a výpočetní techniku pro správné rozhodování.
Poskytnout teoretický základ pro modelovou tvorbu, systémovou analýzu a využívání modelů v rámci APK.

Kmenová literatura

1Knowles Thomas W.: Management Science Building and Using Models, IRWIN, Homevood, Illions, 1989.
2Kotler, P.: Marketing Management, Analyse Planning, Um Setzung and Steuerung 7. Aulf., Stuttgart, Poeschel, 1992.
3Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, 1996.

Doporučená Literatura

1Získal, J.: Metody optimálního rozhodování, PEF, ČZU Praha, 1995.
2Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha, 2003.