LDL05Z

Dendrologie I.

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základní orientace v botanické a ekologické problematice.
Popis, cíl a formy výuky:Základní kurz aplikované dendrologie zaměřená na potřeby oboru lesního inženýrství. Předmětem kurzu jsou dřeviny na zemí ČR domácí, ale i dřeviny cizí (tj. dřeviny introdukované) u nás běžněji pěstované resp. některé významnější dřeviny ostatní. Větší důraz je kladen na taxony hospodářsky využívané.

Kmenová literatura

1FÉR, F., ALEXANDER, P.: Rozlišovací znaky dřevin. Edice Ekotechnika Iuridica. 2005, 124 s.
2UNČOVSKÝ, Š., BRUMOVSKÝ, M., ÚRADNÍČEK, L.: Lesní hospodářství v tropech a subtropech – vybrané dřeviny. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1990, 114 pp.
3ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P. et al.: Dřeviny České republiky. Matice Lesnická, Písek, 2001, 335 s. ISBN 80-86271-09-9

Doporučená Literatura

1MUSIL, I. et al.: Lesnická dendrologie 1. Jehličnaté dřeviny, ČZU Praha, 2002, 198 s. ISBN 80-213-0992-X
2MUSIL, I. et al: Lesnická dendrologie 4. Návody do cvičení, ČZU Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-213-0991-1
3SVOBODA, P.: Lesní dřeviny a jejich porosty . Díl 1. SZN, Praha, 1953, 236 s..
4ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 1.část Jehličnany. MZLU, Brno, 1995, 97 s. ISBN 80-7157-162-8