LDL73E

Dendrologie II.

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Dendrologie I.
Popis, cíl a formy výuky:Základní kurz aplikované dendrologie zaměřená na potřeby oboru lesnictví. Předmětem kurzu jsou dřeviny na zemí ČR domácí, ale i dřeviny cizí (tj. dřeviny introdukované) u nás běžněji pěstované resp. některé významnější dřeviny ostatní. Větší důraz je kladen na taxony hospodářsky využívané.

Kmenová literatura

1BURNS, R.M., HONKALA, B.H.: Silvics of North America. 2. Hardwoods. Agricult. Handbook 654. U.S. Department of Agr. Forest Service, Washington, D.1990
2REHDER, A.: Bibliography of Cultivated Trees and Shrubs. Jamaica Plain, Massachusetts, U.S.A., 1949, 826 pp.
3REHDER, A.: Manual of Cultivated Trees and Shrubs. New York, 1954, 996 pp.
4KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Nadelgehölze. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1972, 366 pp.
5KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Laubgehölze 1. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1978, 495 pp.
6KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Laubgehölze 2. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1978, 608 pp.
7UNČOVSKÝ, Š., BRUMOVSKÝ, M., ÚRADNÍČEK, L., 1990: Lesní hospodářství v tropech a subtropech – vybrané dřeviny. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1990, 114 pp.

Doporučená Literatura

1MUSIL, I. et al: Lesnická dendrologie 4. Návody do cvičení, ČZU Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-213-0991-1
2MUSIL, I., MÖLLEROVÁ, J., Listnaté dřeviny. ČZU Praha, 2005, 216 s. ISBN 80-213-1367-6
3ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 2. část Listnáče I. MZLU, Brno, 1995, 119 s. ISBN 80-7157-169-5
4ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 3. část Listnáče II. MZLU, Brno, 1996, 91 s. ISBN 80-7157-236-5