ERE35E

Řízení distribučních systémů PAA

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Informatika, Operační a systémová analýza
Popis, cíl a formy výuky:Předmět má pomoci studentům upřesnit obraz o marketingovém řízení obchodních a distribučních organizací.
Formy výuky: přednášky, semináře,na cvičeních v PC laboratoři je studentům poskytováno metodické vedení a kontrola postupu zpracování semestrálních projektů.
Podmínkou zkoušky je obhajoba projektu.

Kmenová literatura

1KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
2SCHULTE, C. Logistika, Victoria Publishing, Praha 1995
3STERN, W.L., EL-ANSARY, A.I. Marketing Channeles, Prentice - Hall 1988. isbn 0-13-566820-X
4NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1
5LINHART, Z. Marketing for Agricultural Economics and Management, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1030-8
6LINHART, Z.: Prognostika a plánování, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1067-7
7KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J., Psychologie trhu, Grada 1998
8HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X
9HLAVENKA, Jiří. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN. 80-7226-498-2.
10PŘIBOVÁ, M., MLYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
11VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy, Grada, 2000. ISBN 978-80-247-2196-5
12BRANNAN, T. Jak se dělá účinná reklama. Management Press, 1996. ISBN 80-85603-99-3
13BAGGIO, A. Skrytá tvář reklamy. Nové Město 1996, ISBN 80-902084-2-8
14LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
15ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.

Doporučená Literatura

1DIANOUX, C., KETTNEROVÁ, J., LINHART, Z.: Advertising in Czech and French Magazines, 2007. Journal of Euromarketing, volume 16, numbers1/2. Print ISSN 1049-6483.
2DIANOUX, C., LINHART, Z., KETTNEROVÁ, J. Impact of nudity in advertisements. Vinna University of Economics 2007. ISBN 978-3-9502045. In: Marketing and business strategies 15.
3LEE, M.in BURGOYNE,J., REYNOLDS,M. Management Learning. The Developmental Approach: A Critical Recosideration Approach. Sage Publications, 1997. ISBN 0-8039-7643-7.
4DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha 1993. ISBN 80-7066-822-9.
5STRYJAN, Y., LINHART, Z. Co-operatives in the Transformation of Czech Agriculture: Problems and Prospects. Plunkett Foundation Oxford, 1994. ISSN 1354-7151, ISBN 0-85042175-6
6LINHART, Z. Osvojování expertní znalosti podřízenými a nadřízenými, 2006, ISBN 80-213-1531-8, Praha, In:Agrární perspektivy XV.
7POLÁK, J., MERUNKA, V., CARDA, A.(2003): Umění systémového návrhu: Grada Publishing a.s. Praha. ISBN 80-247-0424-2