ELX39Z

Odborný překlad - francouzština C 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština B 2
Popis, cíl a formy výuky:Pomoci budoucím absolventům Provozně ekonomické fakulty orientovat se v psaném odborném textu týkajícím se převážně ekonomických problémů.Z hlediska jazykového je cílem zvládnout zvláštnosti odborného jazyka v oblasti lexikální, syntaktické s přihlédnutím ke konfrontaci s češtinou a v neposlední řadě i angličtinou především v psaných textech.Absolvent tak rozšíří a prohloubí své jazykové i odborné znalosti v návaznosti na předcházející předměty obdobného typu.

Kmenová literatura

1Ježková, S., 2000: Odborný překlad - Francouzština, PEF ČZU, Praha
2Hořejší J. a kol., 1974: Velký francouzsko-český slovník. I., II. díl, Academia, Praha
3Hořejší J. a kol., 1974: Velký česko-francouzský slovník
4de Boislandele, H.M., 1998: Dictionnaire de Gestion.Ed.Economica, Paris
5Mounin G., 1990: Problemes theoriques de la traduction, Paris

Doporučená Literatura

1Ježková, S., 2000: Odborný překlad - Francouzština, PEF ČZU, Praha
2Hořejší J. a kol., 1974: Velký francouzsko-český slovník. I., II. díl, Academia, Praha
3Hořejší J. a kol., 1974: Velký česko-francouzský slovník
4de Boislandele, H.M., 1998: Dictionnaire de Gestion.Ed.Economica, Paris