EEE71E

Agrární politika-DS

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit a dovést studenty k poznání a pochopení hospodářské politiky státu v rámci agrárního sektoru.Tyto znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro zvládnutí ekonomiky a organizace podniků v zemědělské
prvovýrobě a službách, potravinářské výrobě, obchodu a státní administrativě. Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení a semináře. Projekcí statistických údajů, grafů a početních příkladů je dokumentován výklad a diskuse k zadaným problémovým okruhům. Vybraná témata budou cíleně orientována na problematiku evropské integrace (využití internetu - Agris).

Kmenová literatura

1Jirásek L. a kol. : Agrární politika , PEF ČZU 1995
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace , Praha 1999
3Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha 2000
4Dokumenty EU (internet, ICEU, MZV překlady aj.)
5Zelené zprávy , MZe ČR , publikace ČZU , VÚZE
6Sborníky prací z konferencí 'Agrární perspektivy' (každoročně)

Doporučená Literatura

1Jirásek L. a kol. : Agrární politika , PEF ČZU 1995
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace , Praha 1999
3Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha 2000
4Dokumenty EU (internet, ICEU, MZV překlady aj.)
5Zelené zprávy , MZe ČR , publikace ČZU , VÚZE
6Sborníky prací z konferencí 'Agrární perspektivy' (každoročně)