ELX38E

Francouzština v zahraničním obchodě B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Francouzština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Vyučuje se odborná francouzština používaná v dané specializaci s přihlédnutím k terminologickým a syntaktickým zvláštnostem. Předmět je určen pro studenty se základními znalostmi z předmětů Obchodní nauka, eventuálně Mezinárodní obchod zajišťovaný katedrou obchodu a financí.
Absolventi budou moci využít nově získaných poznatků a znalostí v obchodní spolupráci s francouzskými firmami působícími v České republice, v českých podnicích a firmách obchodujících se zahraničím. Znalosti uplatní i v orgánech spolupracujících s Evropskou unií, v agrární diplomacii a mnoha dalších oblastech, ne výhradně zemědělských.


Kmenová literatura

1Gervaise Y., Jambard P., 1998:Le commerce international, Paris, Armand Colin
2Ježková S., 2000 : Francouzština v mezinárodním obchodě, Praha, ČZU
3Ministerstvo zemědělství ČR: Situační a výhledové zprávy, MZ, Praha
4Neumann J., Hořejší V., 1978: Velký francouzsko-čečský slovník, Praha, Academia
5Aktuální internetové zdroje

Doporučená Literatura

1Gervaise Y., Jambard P., 1998:Le commerce international, Paris, Armand Colin
2Ježková S., 2000 : Francouzština v mezinárodním obchodě, Praha, ČZU
3Ministerstvo zemědělství ČR: Situační a výhledové zprávy, MZ, Praha
4Neumann J., Hořejší V., 1978: Velký francouzsko-český slovník, Praha, Academia
5Aktuální internetové zdroje