ERE10E

Management PAA

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení,
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se základními principy řízení podniku, principy projektování organizačního systému, vytvořit podmínky pro rozvoj dovedností v oblasti manažerského rozhodování, komunikace, vyjednávání a vedení lidí.
Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování projektů.

Kmenová literatura

1Zuzák, R. : Management, PEF ČZU, Praha 2003
2Crainer, S.: Moderní management, Management Press, Praha 2000
3Bělohlávek, Košťan, Šuleř: Management, Rubico, 2001
4Robbins, S., Coulter, M.: Management, Grada, Praha, 2004
5Veber, J.: Management, Management Press, Praha, 2003
6Urban, J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Management Press, Praha, 2004
7Kubeš, M., Spillerová, D., Kunický, R: Manažerské kompetence, Grada, 2004
8Vágner, I.: Management, PF MUB, Brno, 2004
9Kerzner, H.: Applied project management, John Wiley, NY, 2000
10Malachowski, A.: Business ethics, Rontledge, London, 2001

Doporučená Literatura

1Zuzák, R.: Management pro obor podnikání a administrativa, PEF ČZU, 2003
2Fotr, J., Dědina, J., Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress, Praha, 2000
3Bělohlávek, Košťan, Šuleř: Management, Rubico, 2001
4Crainer, S.: Moderní management, Management Press, Praha, 2000
5Urban, J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Management Press, 2004
6Kubeš, M, Spillerová, D., Kunický, R.: Manažerské kompetence, Grada, 2004