ESE27E

Základy statistiky

KSGarant předmětu: doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematické metody v ekonomiii a managementu
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače se základními statistickými metodami pro práci s ekonomickými a sociálními daty. Výuka probíhá formou přednášek a navazujících cvičení.
Předmět seznamuje studenty po stránce teoretické i praktické s široce používanými statistickými metodami v oblasti sociálních a ekonomických dat. Výklad je prováděn jednoduchou a srozumitelnou formou a důraz je kladen na interpretaci výsledků.

Kmenová literatura

1Svatošová, L., Kába, B.: Statistické metody I. ČZU, Praha, 2007. ISBN 978-80-213-1673-0.
2Svatošová, L., Prášilová, M., : Statistické metody v příkladech. ČZU, Praha, 2009. ISBN 978-80-213-1673-7.
3Anděl, J.: Statistické metody, Praha, MATFYZ PRESS, 1993
4Wonnacot, T., Wonnacot, R.: Statistika pro obchod a hospodářství, Praha, Victoria Publishing, 1993
5Bowerman, B., O`Connell, R.,T.: Applied Statistics. Irwin, Chicago, 1997
6Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B.: Statistické metody I. ČZU, Praha, 2007. ISBN 978-80-213-1673-0,
2Svatošová, L., Prášilová, M., : Statistické metody v příkladech. ČZU, Praha, 2009. ISBN 978-80-213-1673-7.
3Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.