ELX37E

Obchodní korespondence a komunikace - francouzština B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Francouzština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Pomoci budoucím absolventům PEF - manažerům a podnikatelům proniknout po teoretické i praktické stránce do moderního podnikání a vyřizování zahraničně-obchodní korespondence ve francouzštině. Naučit se v tomto cizím jazyce ucházet se o volné místo - a to jak v písemném, telefonickém, tak i osobním styku, představit se svému novému nadřízenému, získat citlivost k potřebám zákazníka, pohotově reagovat na jednotlivé obchodní případy, sestavovat vlastní obchodní dopisy, nejdříve na základě stavebnicových prvků obsažených v základní studijní literatuře a pak samostatně.

Kmenová literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. CREDIT, Praha
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha
3Dvořáková, M., 1998: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů používaných v agrárním sektoru. CREDIT, Praha
4Základní učební materiál je doplňován aktuálním francouzským časopisem: Alternatives économiques, INSEE Paris

Doporučená Literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. CREDIT, Praha
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha
3Dvořáková, M., 1998: Francouzsko-český a česko-francouzský slovník ekonomických, finančních a právních pojmů používaných v agrárním sektoru. CREDIT, Praha