ELX13E

Francouzština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Francouzština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Francouzština I. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech francouzsky mluvících zemí, především Francie.Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, video. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích.

Kmenová literatura

1Tauzin, B., Dubois, A.-L.: Objectif Express 1. Hachette Livre, 2006 (Guide pédagogique)
2Tauzin, B., Dubois, A.-L.: Objectif Express 2. Hachette Livre, 2006 (Guide pédagogique)
3Bechyňová N., Dvořáková M., Ježková S., 2000: Francouzské odborné texty, Praha, ČZU
4Hořejší, Neumann a kol. - Velký francouzsko-český slovník, Academia, Praha, 1978

Doporučená Literatura

1Tauzin, B., Dubois, A.-L.: Objectif Express 1. Hachette Livre, 2006
2Tauzin, B., Dubois, A.-L.: Objectif Express 2. Hachette Livre, 2006
3Bechyňová, Dvořáková, Ježková- Francouzské odborné texty, Credit, Paraha, 2000
4Hořejší, Neumann a kol. - Velký francouzsko-český slovník, Academia, Praha 1978