ELX74E

Kombinované studium francouzština A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Francouzština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech francouzsky mluvících zemí, především Francie. Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, video. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích. Předmět je realizován formou krátkých individuálních konzultací, nikoliv cvičení. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. ČZU, Praha.
2Pravda, M., Pravdová, M., 1996: Francouzština pro samouky, SPN Praha

Doporučená Literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. ČZU, Praha.
2Pravda, M., Pravdová, M., 1996: Francouzština pro samouky, SPN Praha