LEL42E

Člověk a biosféra

KGEVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Zhodnocení současného stavu a vývojových tendencí biosféry, mechanismy negativního působení lidské populace na okolní svět, ovlivňování prostředí populačním růstem lidstva, využívání přírodních zdrojů, narušování koloběhu energie a látek, ničení přirozených ekosystémů a ohrožování genofondu.

Kmenová literatura

1Dirner V. a kol.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: MŽP ČR, TU.1997. ISBN 80-7078-490-3.
2Wittlingerová Z., Jonáš F.: Ochrana životního prostředí. Praha: ČZU.1999. ISBN 80-213-0754-4.
3Statistická ročenka životního prostředí ČR – 2007. Praha: MŽP ČR.
4Blažej A. a kol.: Chemické aspekty životného prostredia. Praha:SNTL. 1981. 63-555-81-05.
5Remtová K.:Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Ostrava: MŽP a VŠB–TU. 1996.ISBN 80-85368-93-5.
6Klein o., Bencko V.: Ekologie člověka a zdraví. Ostrava: MŽP ČR a VŠB–TU. 1996. ISBN 80-7078-376-1.

Doporučená Literatura

1Dirner V. a kol.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: MŽP ČR, TU.1997. ISBN 80-7078-490-3.
2Wittlingerová Z., Jonáš F.: Ochrana životního prostředí. Praha: ČZU.1999. ISBN 80-213-0754-4.
3Statistická ročenka životního prostředí ČR – 2007. Praha: MŽP ČR.
4Blažej A. a kol.: Chemické aspekty životného prostredia. Praha:SNTL. 1981. 63-555-81-05.
5Remtová K.:Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Ostrava: MŽP a VŠB–TU. 1996.ISBN 80-85368-93-5.
6Klein o., Bencko V.: Ekologie člověka a zdraví. Ostrava: MŽP ČR a VŠB–TU. 1996. ISBN 80-7078-376-1.