EUE25E

Velkoobchod a maloobchod

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie II., Základy obchodních nauk, Obchodní nauka.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout poznatky o postavení, úloze, úkolech a funkcích velkoobchodu a maloobchodu s akcentem na obchodní operace, které se v nich uskutečňují.

Kmenová literatura

1Martin, S., Colleran, G., Prodáno , GRADA Publishing, 2005
2Lyková, J., Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, GRADA Publishing, 2002
3Hlavenka, J., Internetový marketing, Computer Press, 2004
4Burnett, K., Klíčoví zákazníci a péče o ně, Computer Press, 2004
5Kotler, P., Marketing, management, Victoria Publishing, 1992
6Hadravová, Zd., Obchodní technologie, Merkuria, Praha, 1980
7Spáčil, A., Péče o zákazníky, GRADA Publishing, 2004
8Vosoba, P., Dokonalé služby, GRADA Publishing, 2004
9Steel, J., Reklama plánování a příprava, Computer Press, 2004
10Foret, M., Marketingová komunikace, Computer Press, 2004

Doporučená Literatura

1Hes, A., Velkoobchod a maloobchod, ČZU v Praze, 2007
2Pražská, L., Jindra, J., Obchodní podnikání, Management Press, 2002
3Caron, N., Prodej problémovým zákazníkům, GRADA Publishing, 2004
4Herzman, P., Řízení dodavatelského řetězce, GRADA Publishing, 2004
5Hammondl, R., Chytře vedená prodejna, GRADA Publishing, 2005
6Hes, A., a kol., Chování spotřebitelů při nákupu potravin, ALFA nakladatelství Praha, 2010
7Burstiner, I., Základy maloobchodního podnikání, Victoria Publishing, 1994