EAE31E

Matematické metody v ekonomii I

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Úvod do OV pro SYI, znalost lineárního programování, distribučních metod a strukturní analýzy, uživatelská znalost práce s PC (Excel a Word)
Popis, cíl a formy výuky:Základy nelineárních, stochastických a simulačních modelů, aplikace v teorii hromadné obsluhy a řízení zásob, klasické přednášky, cvičení na počítačích, s využitím vhodného softwaru studenti řeší náročnější a rozsáhlejší příklady, praktické aplikace, individuální projekt zaměřený na přípravu bakalářské práce

Kmenová literatura

1Kluvánek P.,Brandalík F.: Operační analýza I, Alfa Bratislava, 1982
2Lee A.M.: Applied Queuing Teodory, MACMILLAN London-Melbourne-Toronto , 1990
3Havlíček J.: Stochastické modely, SPN Praha 1979
4Chase R.B., Aquilano N.J.: Production and Operations Management, IRWIN McGraw-Hill USA 1995
5Tanner M.: Practical Queuing Analysis, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, London 1995
6Bartman D., Beckman M.J.: Inventory Control, Springer-Verlag Heildeberg 1992
7Dlouhý M.: Simulace pro ekonomy, VŠE v Praze, 2001
8Gros I.: Kvantitativní metody v managerském rozhodování, Grada Praha 2003
9DeLurgio S.A.: Forecasting Principles and Applications, IRWIN McGRAW-HILL BOOK COMPANY, USA 1986
10Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.: Logistika, Computer Press, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Jablonský J.: Operační výzkum, kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, PROFESIONAL PUBLISHING 2002
2Dömeová L.: Stochastické modely I, skripta ČZU, Praha 2005, ISBN 80-213-1371-4
3Dömeová L., Beránková M.: Systémy hromadné obsluhy I, skripta ČZU, Praha 2004, ISBN 80-213-1193-2
4Kučera P.: Strukturní analýza, skripta ČZU, Praha 2004, ISBN 80-213-1196-7
5Brožová H.: Matematické programování I, skripta ČZU, Praha 2004, ISBN 80-213-1141-X