EAE30E

Úvod do operačního výzkumu

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika všeobecně, lineární algebra
Popis, cíl a formy výuky:Obsah, postaveni a cíle operačního výzkumu,
přehled základních metod , matematická podstata a význam lineárního programování a souvisejících modelů, klasické přednášky doplněné cvičeními s převahou ručních výpočtů, příklady malé k pochopení podstaty metody, vlastní projekt na praktické použití lineárního programování

Kmenová literatura

1Rašovský M.: Operační a analýza a modelování, skripta Vysoké školy zemědělské v Brně,1994
2Havlíček J.: Metody operační analýzy I. Přednášky a cvičení, SPN Praha 1977
3Chase R.B., Aquilano N.J.: Production and Operations Management, IRWIN McGraw-Hill USA 1995
4Vaněčková E.: Ekonomicko-matematické metody, Lineární pogramování. Síťová analýza, skripta Jihočeské university v Českých Budějovicích, 1996
5Bonini C.P., Hausman W.H., Bierman H.: Quantitative Analysis for Management, IRWIN McGraw USA 1997
6McQuariie D.A.: Mathematical Methods for Scientists and Engineers,University of Oclahoma, USA, 2003
7Marakas G.M.: Decision Support Systems in the 21 st Century,Pearson Education, USA, 2003

Doporučená Literatura

1Získal J., Havlíček J.: Ekonomicko matematické metody I studijní texty pro distanční studium, skripta PEF ČZU v Praze, 1998
2Získal J., Kosková I.: Cvičení z metod operační analýzy, skripta PEF ČZU v Praze, 1995
3Jablonský J.: Operační výzkum, kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, PROFESIONAL PUBLISHING 2002
4Kosková I.: Distribučníúlohy I, skripta PEF ČZU, Praha 2006, ISBN 80-213-1156-8
5Získal J., Beránková M., Houška M.: Lineární programování I, skripta ČZU, Praha 2005, ISBN 80-213-1313-7
6Získal J., Beránková M., Houška M.: Lineární programování II, skripta ČZU, Praha 2005, ISBN 80-213-1353-6
7Získal J., Dömeová L., Beránková M.: Lineární programování III, skripta ČZU, Praha 2005, ISBN 80-213-1397-8