ENE13E

Mezinárodní měnový a finanční systém

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými základy utváření a fungování mezinárodních finančních vztahů. Kurz doplňuje znalosti posluchačů o důležitý sektor ekonomiky, ve kterém se projevuje napojení domácí ekonomiky na zahraničí. Mezinárodní pohyby peněz a kapitálu mají významné souvislosti s vnitřní ekonomikou, měnovým vývojem, ekonomikou firem.

Kmenová literatura

1Mandel, Tomšík: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice, Management Press, Praha, 2003
2Vencovský: Vzestupy a propady československé koruny, VŠE, Praha 2003
3Durčáková, Mandel: Mezinárodní finance, skripta VŠE, Praha, 1995
4Revenda, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 1996
5Gowland, D.: Makroekonomie, Victoria Publishing, Praha, 1995
6Leščišin, J.: Medzinárodné finance, Technická univerzita, Košice, 2000
7Mach, M.: Makroekonomie 3. část, Melandrium, Slaný, 2002
8Vybrané články z časopisu Finance a úvěr
9THE FAILURE OF OCA ANALYSIS. By: Gl. Van, Bogdan. Quarterly Journal of Austrian Economics, Summer2004, Vol. 7 Issue 2, p29, 18p; (AN 14022692) PDF Full Text (76K)
10THE FUTURE OF THE EURO: AN OUTSIDER\`S VIEW. By: Klaus, Václav. CATO Journal, Spring/Summer2004, Vol. 24 Issue 1/2, p171, 7p; (AN 14490262) PDF Full Text (38K)

Doporučená Literatura

1Durčáková, Mandel: Mezinárodní finance, skripta VŠE, Praha, 1995
2Revenda, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 1996