ESI05E

Biometrika a pokusnictví - ITS

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, základy rostlinné výroby
Popis, cíl a formy výuky:Naučit studenty používat základní statistické metody pro hodnocení výsledků zemědělského výzkumu. Tyto metody studenti aktivně uplatní pro řešení zadané diplomové práce. Dalším dílčím cílem je seznámit studenty se způsoby zakládání pokusů v biologickém zemědělském výzkumu a se způsoby jejich bezchybného hodnocení. Přednášeny jsou základní algoritmy a jejich použití pro hodnocení výsledků zemědělského výzkumu.

Kmenová literatura

1Artlová, M. a kol.: Sbírka příkladů ze statistiky A. VŠE, Praha, 1997.
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998
4Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research. Viley a Sons, New York, 1976

Doporučená Literatura

1Brabenec, V., Šařecová, P., Hošková, P., Procházková, R., Louda, Z.: Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS. Skripta ČZU, Praha, 2004
2Brabenec, V., Šařecová, P., Ladýřová, R.,Hošková, P.: Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ. Skripta ČZU, Praha 2000.
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998