ESE74E

Statistika II. - PAE DS

KSGarant předmětu: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost matematiky na vysokoškolské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Tento kurs navazuje na kurs Statistika I, zařazený do 3.semestru a jeho základní cíle a formy výuky zůstávají stejné.
V tomto semestru budou studenti seznámeni především s metodami regresní a korelační analýzy a analýzou
periodických i neperiodických časových řad, které mají v ekonomických aplikacích široké použití. Informačně budou
studenti seznámeni také s metodami vícerozměrné statistické analýzy.

Kmenová literatura

1Macháček, O. a kol.: Statistika I. a II. Skripta VŠZ, Praha, 1987.
2Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1995.
3Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, 1997.
4Wonnacot, T.R.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1993.

Doporučená Literatura

1Macháček, O. a kol.: Statistika I. a II. Skripta VŠZ, Praha, 1987.
2Prášilová, M., Zeipelt, R.: Cvičení ze statistiky I. Skripta ČZU, Praha, 1996.
3Prášilová, M., Zeipelt, R.: Cvičení ze statistikyII. CREDIT, Praha, 1996.
4Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1995.
5Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, 1997.
6Wonnacot, T.R.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1993.