EUE28E

Základy obchodních nauk

KOFGarant předmětu: Ing. Marta Regnerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti o procesech a formách obchodní činnosti v systému vnitřní obchod z hlediska jejich aplikace.

Kmenová literatura

1Bártová, H. Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, ECONOMIA, Praha, 1991
2Beránek, J.: Hygiena v obchodě, MAG Consulting, Praha, 1997
3Bureš, I.: 10 zlatých pravidel prodeje, Management Press, Praha, 1994
4Burstiner, I.: Základy maloobchodního podnikání. Victoria Publishing, Praha 1994
5Cannon, T. Snaw, S.: Svět obchodu, Longman, Albion, Brno, 1991
6Pražská, L. Jindra, J. a kol.: Obchodní podnikání, Management Press, Praha 2006
7Smith, P.: Moderní Marketing. Computer Press, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Bárta, V., Pátík, L., Postler, M. Retail marketing. Vydání 1. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-207-9.
2Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-55-4.
3Hes, A., Regnerová, M., Hrubá, D., Obchodní nauka. Praha: PEF ČZU, 2007 (dotisk). ISBN 80-213-1155-X.
4Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání. 2. přepr. vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-059-7.
5Smith, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-252-1.
6Solomon, M. R. a kol. Marketing. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X.
7Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, Z. o cenách, Z. o ochranných známkách, Z. o ochraně spotřebitele ad.