ENE14E

Světová ekonomika

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Makroekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem světové ekonomiky a se změnami probíhajícími v poválečném období a zejména v průběhu 90. let. Jde o postižení hlavních tendencí vývoje vyspělých ekonomik především tří hlavních ekonomických center, rozvojových zemí a přeměny centrálně plánovaných ekonomik.

Kmenová literatura

1Kubišta a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, HZ Editio, 1999
2Šrein: Hospodářská pilitika evropského společenství, VŠE, 1998
3Adámková, Cihelková: Vnitřní trh EU, VŠE, 2000
4Lukáš, Neumann: Společná zemědělská politika EU - regionální a strukturální politika EU, VŠE, 2000
5Brůžek, A.: Světová ekonomika na prahu 21. století, nakladatelství Velryba, 2004

Doporučená Literatura

1Cihelková, Křížková, Kunešová, Martinčík: Světová ekonomika, C.H.Beck, 2001
2Cihelková a kol.: Světová ekonomika - základní nárys a nový vývoj, VŠE, 1996