ETE12E

Jazyk C++

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost jazyka PASCAL nebo C
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání praktických zkušeností s vytvářením větších softwarových projektů v objektovém prostředí pod OS Windows.
Na přednáškách bude probrána syntaxe jazyka C++ a teorie nezbytná k vytváření aplikací v objektovém prostředí. Ve druhé polovině semestru se přednášky zaměří na teoretické otázky jednotlivých projektů.

Cvičení - v počítačových laboratořích - budou zaměřena na praktické procvičení vykládané teorie.
Ve druhé polovině semestru budou získané znalosti využity při společném vytváření rozsáhlejších programů.

Kmenová literatura

1DIRK, P. a VIRIUS, M. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO. Praha: Grada Publishing. 1999. 644s. ISBN 80-7169631-6
2ECKEL Bruce. Myslíme v jazyku C++. Praha: Grada publishing. 2000. 552s. ISBN 80-247-9009-2
3MATOUŠEK, D.. C++Builder -- vývojové prostředí. Praha: Ben -- Technická literatura, 2000. 630s. ISBN 80-86056-70-8
4VIRIUS, M. C++Builder verze 5.0. Praha: Grada Publishing. 2000. 290s. ISBN 80-7169-390-1

Doporučená Literatura

1DIRK, L, a MEJZLÍK, P. a VIRIUS, M. :Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO. Praha: Grada Publishing. 1999. 644s. ISBN 80-7169631-6
2ECKEL Bruce. Myslíme v jazyku C++. Praha: Grada publishing. 2000. 552s. ISBN 80-247-9009-2
3MATOUŠEK, D.. C++Builder -- vývojové prostředí. Praha: Ben -- Technická literatura, 2000. 630s. ISBN 80-86056-70-8
4VIRIUS, M. C++Builder verze 5.0. Praha: Grada Publishing. 2000. 290s. ISBN 80-7169-390-1