ESL01E

Ekonomická statistika - LF

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 2
Hodin cvičení/semestr: 1
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základní znalosti z matematiky, informatiky a ekonomiky (v rozsahu předchozí výuky na LF ČZU v Praze)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi aktivního pořizování dat, s jejich správnou statistickou analýzou a praktickými ekonomickými aplikacemi výsledků. Znalost kvalifikované statistické analýzy se specifickým zaměřením na problematiku studovaného oboru by měla absolventům předmětu zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Předmět by měl zlepšit schopnost absolventů aktivního využití statistických metod k řešení konkrétních úloh ve svém oboru, tj. v široké škále specializace lesnického podnikání a udržování životního prostředí na nezemědělsky využívané půdě.

Kmenová literatura

1Blatná, D.: Statistické aspekty terénních průzkumů II. VŠE, Praha, 1994
2Hamousek, J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika. Aleko, Praha, 1991
3Kozák, J. a kol.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad. VŠE, Praha, 1994
4Plchová, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodu. VŠE, Praha, 1995
5Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. ETC Publishing, Praha, 1998

Doporučená Literatura

1Bártová, H., Koudelka, J.: Kapitoly k chování trhu a spotřebitele. VŠE, Praha, 1995.
2Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/Alfa, Praha, 1986.
3Jílek, J.: Statistické základy konjunkturní analýzy. VŠE, Praha, 1993.
4Kasan, J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika. Aleko, Praha, 1991.
5Zbořil, K.: Marketingový výzkum. VŠE, Praha, 1999.