TFE24E

Zemědělská technika

KZSGarant předmětu: doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Popis předmětu:
Předmět zahrnuje: Informace o zdrojích energie k zabezpečení provozu zemědělské techniky a energetických prostředcích v prostředí zemědělské výroby a dopravy, techniku pro pěstování plodin v polní výrobě, techniku pro realizace technologií sklizně, konzervace, posklizňové úpravy, skladování a netradičního využití rostlinné produkce a techniku zabezpečující faremní chov hospodářských zvířat.
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s technikou, zabezpečující technologické výrobní postupy v zemědělské výrobě včetně dopravy v podnikové i mimopodnikové sféře. Základem výuky jsou přednášky. Navazující cvičení seznamují studenty s technikou, zabezpečující realizaci technologických postupů rostlinné a živočišné zemědělské produkce.
Formy výuky:
Přednášky, cvičení v laboratořích na reálných strojích.

Kmenová literatura

1ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, Praha, 2004, 269 s. ISBN 80-213-0614-9.
2ANDRT, M.: Technika a technologie v živočišné produkci. Ivo Ulrych-Růžičkův statek, Praha, 2003, 88 s. ISBN 80-86579-06-9.
3NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN, Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
4SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
5STOUT, B. A. et al.: CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III, Plant Production Engineering. ASAE, Michigan, 1999, 632 pp. ISBN 1-892769-02-6.
6PERSSON, S.: Mechanics of cutting plant materials. (Mechanika řezání rostlinných materiálů). ASAE Michigan, 1987, 288 pp. ISBN 0-916150-86-0.
7PELLIZI, G. et al.: Meccanica e meccanizzazione agricola. (Mechanizace zemědělské výroby). Bologna, 1987, 484 pp.

Doporučená Literatura

1ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, Praha, 2004, 269 s. ISBN 80-213-0614-9.
2ANDRT, M.: Technika a technologie v živočišné produkci. Ivo Ulrych-Růžičkův statek, Praha, 2003, 88 s. ISBN 80-86579-06-9.