EUE16Z

Pojišťovnictví

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Pojišťovnictví navazuje jako speciální výběrový předmět na předmět finance a úvěr. Jeho cílem je naučit posluchače provádět analýzu rizik, umět tato rizika popsat a oceňovat, a navrhovat odpovídající řešení pro efektivní eliminaci rizika využitím možností pojištění z makroekonomického a mikroekonomického pohledu, a legislativou upravující oblast pojištění a pojišťovnictví a se strukturou komerčního pojišťovnictví a jeho produkty, tj. vymezit charakteristiku jednotlivých pojistných produktů a naučit posluchače orientovat se v pojistně technických metodách používaných ke stanovení pojistného a při likvidaci škod.

Kmenová literatura

1Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi, Edice HZ, Praha, 1994
2Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Edice HZ, Praha, 1995
3Čejková, V., Řezáč, Zuzaňák, A.? Pojištění pro podnikatele, Moraviapress, Břeclav, 1999
4Ducháčková, E.: Pojištění a pojišťovnictví, Praha 2002
5Kolektiv autorů: Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, ČAP, Praha, 1996
6Zuzaňák, A.: Marketing v pojišťovnách
7WWW.CAP.CZ - internetová stránka České asociace pojišťoven

Doporučená Literatura

1Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi, Edice HZ, Praha, 1994
2Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Edice HZ, Praha, 1995
3Čejková, V., Řezáč, Zuzaňák, A.? Pojištění pro podnikatele, Moraviapress, Břeclav, 1999
4Ducháčková, E.: Pojištění a pojišťovnictví, Praha 2002
5Kolektiv autorů: Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, ČAP, Praha, 1996
6Zuzaňák, A.: Marketing v pojišťovnách
7WWW.CAP.CZ - internetová stránka České asociace pojišťoven