ESE72E

Statistické metody v marketingu a obchodu - DS

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 4
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základní znalosti statistiky, ekonomiky, marketingu
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými metodami v marketingu. Pořizování a statistické hodnocení údajů o cenách,
trhu a zákazníkovi, analýza a statistické modelování a prognózování nabídky, poptávky a cen, statistické modely
výroby. Forma výuky zaměřena na aktivní zvládnutí metod statistické analýzy dat pro tvorbu podnikatelské strategie.

Kmenová literatura

1Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, Aleko, Praha, 1991
2Kasan, J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika, Aleko, Praha, 1991
3Souček, Z.: Ministrategie firmy, Praha, 1991
4Příbová, M., Mařík, M.: Základy marketingu, Praha, 1991
5Zbořil, K.: Marketingový výzkum, VŠE, Praha, 1996
6Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987

Doporučená Literatura

1Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, Aleko, Praha, 1991
2Kasan, J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika, Aleko, Praha, 1991
3Souček, Z.: Ministrategie firmy, Praha, 1991
4Příbová, M., Mařík, M.: Základy marketingu, Praha, 1991
5Zbořil, K.: Marketingový výzkum, VŠE, Praha, 1996
6Koschin, F. a kol.: Statgraphics. Grada, Praha, 1992