ESE03Z

Matematická statistika I.

KSGarant předmětu: Ing. Pavla Hošková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Znalosti matematiky na úrovni vysoké školy, absolvování předmětu Teorie pravděpodobnosti
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými metodami, osvojení induktivního uvažování a pochopení základních obecných
principů statistické metodologie, které je nezbytné pro kvalifikované užívání statistických metod v praxi.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Bowerman, B., O´Connell, R.T.: Applied Statistics, Irwin, Chicago, 1997
3Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
4Ingram, J. A., Monks, J.G.: Statistics for Business and Economics, HBJ Academic Press, San Diego, 1989
5Novovičová, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, ČVUT, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Kába, B., Svatošová, L. : Matematická statistika I, PEF ČZU Praha, 2006
3Kába., B., Svatošová, L.: Statistika, CREDIT, Praha, 2004
4Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky, CREDIT, Praha, 2004
5Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1995