ELX41E

Odborný předmět - francouzština

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Francouzština - úroveň 4
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto jednosemestrového předmětu je prohloubit znalosti studentů týkající se francouzské ekonomiky, průmyslu, zamědělství i obchodu. Předpokládá znalosti reálií v uvedených ekonomických oblastech a slouží ke shrnutí získaných vědomostí.

Kmenová literatura

1Brémond, J., 1988: L´economie francaise Hatier

Doporučená Literatura

1Brémond, J., 1988: L´economie francaise Hatier