TFA01E

Mechanizace zemědělské výroby I.

KZSGarant předmětu: Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 42
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:povinné předměty
Popis, cíl a formy výuky:Studenti získají znalosti o zemědělských strojích a jejich použití v pracovních postupech péče o půdu, pěstování a sklizně plodin.Předmět zahrnuje úvodní část zaměřenou na zdroje energie využívané v zemědělství a na zemědělské traktory. Další tématický okruh je zaměřen na mechanizaci zpracování půdy, zakládání a ošetřování porostů plodin a také hnojení porostů statkovými i minerálními hnojivy. Navazujícím okruhem je mechanizace sklizně hlavních zemědělských plodin. Důraz je kladen na zásady hospodárného využívání strojů a na minimalizaci ekologických rizik.


Kmenová literatura

1NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
2HŮLA, J., ABRHÁM, Z., BAUER, F.: Zpracování půdy. Nakladatelství Brázda s.r.o., Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
3ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. Credit, Praha, 2000, 296 s. ISBN 80-213-0614-9.
4TITI, E. A.: Soil Tillage in Agroecosystems. CRC press, the U.S.A., 2002, 367 pp. ISBN 0-8493-1228-0.
5KÖLLER, K., LINKE, CH.: Erfolgreicher Ackerbau ohne Pflug. DLG-Verlags-GmbH, Frankfurt am Main, 2001, 176 pp. ISBN 3-7690-0574-0.
6SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
7BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU Praha, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
8BŘEČKA, J., MAŠEK, J. BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU Praha, 2001, 150 s. ISBN 80-213-0781-1.
9ASAE STANDARDS: Technology for Soil-Engaging Components for Tillage Planters, Drills, Seeders, Harvesters, ASAE Michigan, 1997.
10DAVIES, B., EAGLE, D., FINNEY, B.: Resource management: Soil. Crowood Press Ltd., 2002, 288 pp. ISBN 9780852365595.
11PÁLTIK, J. et al.: Stroje pre rastlinnú výrobu – obrábanie pôdy, sejba. SPU Nitra, 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
12SCHÖN, H. et al.: Landtechnik Bauwesen. München, BLV Verlagsgesellschaft, 1998, 576 pp. ISBN 3-405-14349-7.

Doporučená Literatura

1NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
2HŮLA J., ABRHAM Z., BAUER F.: Zpracování půdy. Brázda s.r.o., Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
3ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. Credit, Praha, 2000, 296 s. ISBN 80-213-0614-9.
4BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
5PÁLTIK, J. et al.: Stroje pre rastlinnú výrobu – obrábanie pôdy, sejba. SPU Nitra, 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
6HŮLA, J.: Půdoochranné technologie zakládání porostů plodin. ÚZPI Praha – Studijní informace Zemědělská technika a stavby č. 3/1999, 46 s. ISBN 80-7271-060-5.