ELX34E

Komunikativní gramatika - francouzština B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Francouzština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti francouzské mluvnice (s přihlédnutím ke specifičnosti oboru) a dosáhnout aktivních pokročilých mluvnických dovedností.
Druhá část si klade za cíl seznámit studenty s terminologií poloprofesních situací a naučit je reagovat v obchodním a administrativním styku.

Kmenová literatura

1Danilo, M., 1993: Le Francais de la communication professionnelle. Paris, Clé International
2Májovská, M. a kol., 1971: Moderní učebnice francouzštiny. Praha, SNTL
3Šabršula, J., 1966: Francouzština. Praha, SPN

Doporučená Literatura

1Danilo, M., 1993: Le Francais de la communication professionnelle. Paris, Clé International
2Májovská, M. a kol., 1971: Moderní učebnice francouzštiny. Praha, SNTL
3Šabršula, J., 1966: Francouzština. Praha, SPN