ESE21Z

Financial Mathematics - MSc., RJSOZ

KSGarant předmětu: doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina, matematika, statistika, finance Pojistná a finanční matematika (český kurz IV. PaE je doporučen)
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se mají seznámit s matematickými aplikacemi, typickými ve
finančních a pojistných operacích na domácích a/nebo mezinárodních peněžních trzích. Pro pojistné operace mají základní význam některé modely populační matematiky (úmrtnostní tabulky apod.), proto jsou rovněž zařazeny do programu. Vzhledem k matematické povaze předmětu má výuka klasickou formu přednášek a praktických cvičení. Studenti dostávají domácí úkoly a jednou měsíčně píší kontrolní písemné práce. Pozornost se věnuje praktickým bankovním a peněžním operacím. Pro cvičení studenti připravují ústní výklad k domácím úkolům v anglickém jazyce.

Kmenová literatura

1Ayres, F. Jr.: Schaum\`s s Outline Theory amd Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill, New York, 1963
2Beecham, B.J.: Investment. A Professional Approach. Pitman Publishing, London, 1988
3Block, S.B., Hirt, G.A.: Foundations of Financial Management. Irwin, Boston and Sydney, 1994
4Francis, J.C.: Investments Analysis and Management. McGraw-Hill, New York, 1972
5Hadjimichalakis, M.G., Hadjimichalakis, K.G.: Contemporary Money, Banking and Financial Markets. Irwin, Boston and Sydney, 1995
6Kolb, R.W., Rodriguez, R.J.: Principles of Finance. D.C. Heath and Company, Lexington, 1992
7Kolb, R.W., Rodriguez, R.J.: Study Guide for Principles of Finance. D.C. Heath and Company, Lexington, 1992
8McCutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann Professional Publishimg Ltd, Oxford, 1989
9Miller, P.S.: Business Mathematics. McGraw-Hill, New York, 1980
10Rassweiler, M., Rassweiler, I.: Fundamental Procedures of Financial Mathematics. MacMillan Co, New York, 1952
11Rider, P.R., Fischer, C.H.: Mathematics of Investment. Reinehart and Co, New York, 1952
12Straub, E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Zurich, 1997
13Treftzs, K.L., Hills, E.J.: Mathematics of Business, Accounting and Finance. Harper and Row, New York, 1956
14Zima, P., Brown, R.L.: Mathematics of Finance. McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto, 1979

Doporučená Literatura

1Macháček, O.: Basics of Financial and Insurance Mathematics. ČZU Praha 2003
2Volitelně také tituly uvedené v této učebnici.