TFX70E

Mechanizace ochrany rostlin

KZSGarant předmětu: doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy mechanizace zemědělství
Popis, cíl a formy výuky:Získat znalosti o aplikačních postupech a technice v ochraně rostlin. Seznámit se se současnými stroji používanými v celém komplexu integrované ochrany rostlin a s vývojovými trendy u nás a v zahraničí. Základními formami výuky jsou přednášky a cvičení konaná na učebně a v laboratoři.
Předmět rozšiřuje základní poznatky z oblasti mechanizace zemědělské produkce. Cílem předmětu je seznámit posluchače s rozdělením aplikační techniky podle způsobu aplikace, s popisem a funkcí základních částí strojů na ochranu rostlin, se zásadami správného seřízení a využívání strojů, s leteckou a speciální technikou na ochranu rostlin. Posluchači získají poznatky z problematiky hodnocení kvality ochranářských zásahů a ekonomického hodnocení jednotlivých typů strojů a aplikací.

Kmenová literatura

1MATTHEWS,G.A.: Pesticide Application Methods.Blackwell Science Ltd. Oxford GB,2000,432pp.ISBN 0-632-05473-5.
2SRIVASTAVA,A.K. et al.:Engineering Principles of Agri.Machines.ASAE St.Joseph USA,1994,601pp.ISBN 0-929355-33-4
3STOUT,B.A. et al.: CIGR Handbook of Agri.Engineering.Vol.III.ASAE St.Joseph USA,1999,632pp.ISBN 1-892769-02-6.

Doporučená Literatura

1KOVAŘÍČEK, P.: Plošné postřikovače. IVV MZe Praha, 1997, 38 s. ISBN 80-7105-159-4.
2PAULEN, J.: Technika na aplikáciu hnojív a pesticídov. ÚVTIP Nitra SR, 1998, 75 s. ISBN 80-85330-41-5.
3ROH, J. et al.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2004, 278 s. ISBN 80-213-0322-0.
4RYBKA, A., ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. ÚZPI Praha, 1999, 52 s. ISBN 80-7271-038-9.
5TRUNEČKA, K.: Technika a metody v ochraně rostlin I. MZLU Brno, 1996, 124 s. ISBN 80-7157-196-2.